środa, 14 sierpnia 2013

Twój Dom Na Działce!!

Ten post mam nadzieję będzie dla Was podpowiedzią, jak najlepiej usytuować dom na działce. 
Jeśli będziecie potrzebować większej pomocy - zgłoście się do: 
http://www.kuza-projekt.pl


Najważniejszym ograniczeniem, o którym należy pamiętać jest to,
że budynku nie można wybudować w odległości mniejszej niż:
  • 3 m od granicy działki, gdy dom jest zwrócony w stronę granicy ścianą bez otworów,
  • 4 m od granicy działki, gdy dom jest zwrócony do granicy działki ścianą z otworami okiennymi i drzwiowymi.

Istotną zmianą jest również możliwość usytuowania, m.in. gzymsów, okapów, balkonów, 
daszków nad wejściami, galerii, tarasów, schodów 
w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną. 


Prawo budowlane dopuszcza sytuacje, w których budynek można umieścić
bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od niej.
Takie usytuowanie jest możliwe, gdy:
  • wynika to z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy,
  • działka budowlana ma szerokość mniejszą niż 16 m.
Pamiętajcie jednak, że ściana budynku od strony granicy nie może mieć otworów okiennych i drzwiowych. 
Muszą też być spełnione warunki dotyczące przesłaniania i ochrony przeciwpożarowej. 


Przepisy dopuszczają usytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką, 
jeżeli będzie on przylegał całą powierzchnią do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce 
lub projektowanego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę pod warunkiem, 
że jego część leżąca w pasie 3 m wzdłuż granicy działki będzie miała długość i wysokość 
nie większą niż ma budynek istniejący lub projektowany na sąsiedniej działce. Przepis ten się sprawdzi tylko wówczas, gdy przy granicy istnieje już budynek sąsiada. 
Jeżeli działki po obu stronach są niezabudowane i żaden z sąsiadów nie uzyskał pozwolenia na budowę 
przy granicy wówczas budowa przy granicy nie będzie możliwa!


Część podziemna budynku, czyli piwnica, garaż podziemny mogą znajdować się 
nawet przy granicy z sąsiednią działką, bowiem prawo nie ustala odległości 
części podziemnej budynku od granicy z sąsiednią działką.


Istotna jest również tzw. linia rozgraniczająca czyli minimalna lub obowiązująca 
odległość domu od drogi, która zazwyczaj wynika z ustaleń lokalnych zapisanych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
oraz tzw. linia zabudowy, która może być linią obowiązującą,
taką przy której musi być wybudowany budynek,
albo linią nieprzekraczalną, czyli taką przed którą nie może wyjść zabudowa!
Przeważnie minimalna odległość budynku od linii rozgraniczającej wynosi 5 m.
Czasami linię zabudowy może wyznaczać front domu sąsiada
– jeśli stoi w większej niż minimalna odległości od linii rozgraniczającej.


Pamiętajcie! 
Wszystkie wyżej wymienione regulacje dotyczące usytuowanie budynku na działce
są tylko przykładowe. Można się na nich wzorować,
ale realne odległości budynku od granic działki mogą być różne 
i zależą od warunków miejscowych, bądź zmieniających się przepisów. 
Dlatego najlepiej jeśli wybór projektu Waszego domu i usytuowanie go na działce 
skonsultujecie z architektem!
Pozwoli Wam to uniknąć wielu niepotrzebnych nerwów i błędów, 
a w końcu ma być to Wasz wymarzony dom.


POWODZENIA!! ;)

www.kuza-projekt.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz